Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirmelerin konusu, Mesafeli Satış Sözleşmesi yapılmadan ve tüketici ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce aşağıda temel nitelikleri ve fiyatı belirtilen hizmetlerin (ürün/ürünler) in satışı, teslimi ve yasal olarak yapılması gereken diğer bildirimler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Siz Değerli Müşterilerimizin (Tüketiciler) önceden bilgilendirilmesidir.

 

1. KONU

 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)


Ünvanı: LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri San. Tic. Ltd. Şti

Adresi:  Barbaros Mh. Nida Kule (Batı) Begonya Sk. No:1/2 Ataşehir-İstanbul, 34746, Türkiye
Telefon: 0850 800 14 14
E-mail  : bilgi@lavita.web.tr

 

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

 

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 

(Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle üyesi olma talebinde bulunan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmektedir.)

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

4.1. İşbu Sözleşme’nin (“Sözleşme”) konusu; ALICI'nın SATICI'ya www.lavita.web.tr uzantılı web sitesi (“Site”), aplikasyonu ve buna bağlı tüm uygulamaların (“Uygulama’(lar)) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürün/ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Site’deki diğer Sözleşmeler’de nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.2. Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.lavita.web.tr (“Site”) internet sitesinde yer almaktadır. SATICI tarafından Hizmet konusunda yapılacak değişiklik ve duyurular yine Site’den  ALICI’ya duyurulacaktır.

 

4.3. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.4. Sözleşme konusu hizmetin/ürünün nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.Ürünün 8 – 12 C arasında muhafaza edilmesi koşuluyla garanti süresi 5 aydır.

 

Ürünün Adı:    LaVita Mikro Besin Konsantresi

Ürünün Markası: LaVita

Ürünün Miktarı/Adedi: […]

Ürünün Fiyatı: […]

Ürünün Vergisi: […]

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI’nın Ön Bilgilendirme Metni’ni elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmete ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini  doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. ALICI Site üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gönderilecektir.

 

5.3.  Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv faturası üyenin Sözleşme’de belirtilen adresine gönderilecektir.

 

5.4. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

 

5.5. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.6. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.7. Sözleşme konusu ürün, 7 (yedi )günlük süreyi aşmamak koşulu (stokların uygun olması durumunda) ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Site’de ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, ALICI 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

5.8. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Kargo firmasının, ürünü ALICI ’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI 'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

5.9. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının ALICI 'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI 'nın kendisine teslim edilmiş olması ve ürünün 8-12 C arasında uygun saklama koşuluyla muhafaza edilmesi kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI 'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI 'ya aittir.

 

5.11. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

5.12. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

5.13. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

6. CAYMA HAKKI

 

6.1. ALICI;  ürünü uygun saklama koşulu ile muhafaza etmesi durumunda, ambalajı ve kutusu açılmamış şekilde sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.  Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

6.2.  Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması, ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan, Site’de yayınlanmış olan önbilgiler gereğince ürünün ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde ALICI ’ya veya ALICI’nın gösteriği üçüncü kişiye teslim edilen ürünün orijinal faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası) ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade fautrası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

6.2.1. ALICI, Site üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için iade işlemlerini başlatır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

 

6.2.2. İade belgelerinin SATICI ’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI 'ya iade edilir. ALICI ’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI ’nın bu hususa ilişkin herhangi bir müdahale imkanı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.2.3. Süresi içerisinde işbu Sözleşme’ye uygun olarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

6.2.4. ALICI ’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI ’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


7. YÜRÜRLÜK

 

7.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

 

7.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.3. Site’de yer alan Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Gizlilik Politikası, Bilgi Güvenliği Metni, Çerez Politikası, Ticari Elektronik İleti Metni, Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Teslimat İade Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

 

8. YETKİLİ MAHKEME

 

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

Tüketiciler sözleşme konusu Ürün(ler)e ilişkin varsa talep ve şikâyetlerini sözlü veya yazılı şekilde Şirketimize (SATICI) bildirebilir. Müşterilerimizin mutluluğu bizim için önemlidir. Şirketimiz haklı talep ve şikâyetleri titiz bir şekilde değerlendirip mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturur.

 

Tüketiciler dilerse, çözüme bağlanması mümkün olamayan talep ve şikâyetlerine ilişkin her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde kendilerinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ’ne veya parasal sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

SATICI

LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri San. Tic. Ltd. Şti

                                ALICI